ER DIN HUND PLUDSELIG BLEVET NERVØS ELLER AGGRESSIV?

Hvis din ellers sunde hund pludselig er blevet nervøs eller aggressiv, eller på anden måde ændrer adfærd, skal du ikke automatisk antage, at årsagen er psykologisk, men undersøge om der kan ligge medicinske årsager til grund.

Mange mennesker der lider af for lavt stofskifte fortæller, at der med denne lidelse ofte følger psykiske problemer såsom angst, nedtrykthed og svingende humør. Og videnskaben har da også forbundet adfærdsmæssige og psykologiske forandringer hos mennesker med for lavt stofskifte siden det 19. århundrede.

Det er kun inden for de sidste par årtier, at der er opstået en lignende forståelse for forholdet mellem adfærd og for lavt stofskifte hos hunde.

Den helt nøjagtige sammenhæng mellem skjoldbruskirtlens funktion og hundens adfærd er ikke kendt.
Det vi ved er, at både dyr og mennesker med stofskifte-relaterede adfærdsmæssige problemer har reduceret sænkning af kortisol (kroppens stresshormon), og et varigt forhøjet niveau af kortisol i blodet giver en følelse af at være i en tilstand af konstant stress.

De fleste af os kender det jo godt fra os selv; hvis vi er rigtig stressede, sidder nerverne uden på tøjet, vi har svært ved at bevare overblikket, og selv en lille bemærkning fra konen, manden eller ungerne kan udløse en skideballe, som er helt ude af proportioner.
På samme måde kan din hund føle sig overvældet, og begynde at reagere panisk fremfor rationelt, og mildt stressende situationer som hunden tidligere håndterede fint, kan pludselig provokere knurren og bid.
Hos mennesker – og tilsyneladende også hos hunde – forårsager kronisk stress desuden også generelt nedsat mental funktion, så evnen til at lære, huske og koncentrere sig forringes.

Det er ligeledes blevet påvist, at der er en sammenhæng mellem skjoldbruskirtlen og regulering af dopamin og serotonin i centralnervesystemet. Dopamin og serotonin er såkaldte neurotransmittermolekyler, der tjener mange funktioner i hjernen, herunder vigtige roller i adfærd og kognition, søvn, humør, opmærksomhed og læring.

ALMINDELIGE ADFÆRDSÆNDRINGER:

 • Aggression*
 • Overdreven generthed/skyhed
 • Nervøsitet
 • Humørsvingninger
 • Hyperaktivitet
 • Uopmærksomhed
 • Depression
 • Frygt og fobier
 • Generel Angst
 • Overdreven underdanighed
 • Passivitet
 • Irritabilitet
 • Frygt for fremmede
 • Desorientering / forvirring
 • Tvangshandlinger

* Der er en tendens til at stofskifte-relateret aggression ofte udmønter sig i udfald eller bid mod mennesker – og især ejerne.

En normalt kærlig og veltilpasset hund vil ALDRIG knurre, gøre udfald eller bide mennesker, medmindre den er syg. Så, hvis du oplever atypisk aggression fra din hund skal du ikke afvente, eller prøve at finde forklaringer, men gå til dyrlægen MED DET SAMME!

Dyrlægen kan både hjælpe med at undersøge hundens helbredstilstand og ofte henvise til en dygtig hundeadfærdstræner, hvis det er behøvet.

 

 

 ADFÆRDSÆNDRINGER KAN FOREKOMME ANFALDSVIST

I tilfælde hvor man oplever stofskifte-relaterede adfærdsændringer, virker hunden ofte helt frisk udadtil, og den ændrede adfærd optræder anfaldsvist. Anfaldene opstår pludseligt og uden åbenbar grund. Anfaldene eller episoder med ændret adfærd er ofte adskilt adskillige uger til måneder fra hinanden, og kan forekomme i “klynger” af kortere varighed.

Efter en af disse episoder, opfører de fleste hunde sig som om de kommer ud af en trance-lignende tilstand, helt uvidende om deres tidligere opførsel.

KAN DET VIRKELIG PASSE ?

I en stor igangværende samarbejdsundersøgelse fra Tufts University School of Veterinary Medicine omfatter mere end 2.000 hunde bragt ind i dyrklinikker på grund af ændret adfærd.
Undersøgelsen er endnu ikke afsluttet men foreløbige rapporter finder et tydeligt forhold mellem for lavt stofskifte og adfærdsændringer.

I studiet var de vigtigste kategorier af adfærdsændringer  identificeret som:

Aggression (40% af tilfældene),
Absencer/krampeanfald (30% )
Angst (9%)
Hyperaktivitet (7%)
(Nogle hunde udviste mere end en af disse adfærdstyper)

Inden for disse fire kategorier blev for lavt stofskifte konstateret hos:

62% af de aggressive hunde,
77% af hundene med absencer/krampeanfald,
47% af de hunde der led af angst og
31% af de hyperaktive hunde.

 

Kilder:

Aronson LP, Dodds WJ.(2005) “The effect of hypothyroid function on canine behavior”. Proc Int Vet Beh Med 2005
Beaver, B. V., Haug, L. I.(2003) “Canine behaviors associated with hypothyroidism.” Journal of American Animal Hospital Association. 39: 431-434.
W. Jean Dodds, DVM. Diana R. Laverdure. (2011) “The Canine Thyroid Epidemic Answers You Need for Your Dog”. Wenatchee, Washington: Dogwise Publishing