HVORDAN MÅLES HUNDES STOFSKIFTEFUNKTION?

for at vurdere hundes stofskiftefunktion, bruger mange dyrlægerdet der kaldes en T4 test,som en slags screening, for at se om yderligere tests er nødvendige. Denne T4 test er dog i mange tilfælde unøjagtig, da den kan påvirkes af medicin og ikke-stofskifterelaterede sygdomme.

Denne side er for dig der gerne vil gå i dybden og forstå hvorfor det er vigtigt at måle ikke blot T4 niveauet.

T3 & T4

Skjoldbruskkirtlen producerer stofskiftehormonerne trijodthyronin (T3) og thyroxin (T4). Frigivelsen af stofskiftehormonerne fra skjoldbruskkirtlen reguleres af det thyreoidea-stimulerende hormon TSH, som kommer fra hypofysen.

T3 og T4 findes i 2 former, og måles sammen med TGAA (Antistoffer mod skjoldbruskirtlen) og TSH ( thyroideastimulerende hormon produceret i hypofysen) for at afgøre om hundens stofskifte fungerer optimalt.

T4

Målinger af dette hormon viser den totale mængde T4 (thyroxin) hormon, der cirkulerer i blodet – både bundne og ubundne molekyler.
Mere end 99 % af T4 hormonet er “bundet”, hvilket betyder at det lægger sig til proteiner i blodet og aldrig når ud i kroppens væv.

T4 alene er IKKE en præcis indikator for skjoldbruskkirtelsyndrom hos hunde, da niveauet påvirkes af tilstedeværelsen af andre ikke-stofskifte relaterede sygdomme. og visse lægemidler (fx Fenemal, binyrebarkhormon og antibiotika).

Fri T4

Fri (cirkulerende) T4 repræsenterer den lille andel (<0,1%) af kroppens thyroxinhormon, der er ubundet og derfor er biologisk aktiv. Når Fri T4-molekylet cirkulerer i blodet og gennem hypofysenes sensor, fortæller niveauet af Fri T4 hypofysen, om den skal producere mere thyroidstimulerende hormon (TSH). FriT4, påvirkes kun i begrænset grad af proteinindholdet i blodet, andre sygdomme eller medicin, og anses derfor for at være en mere præcis indikator for skjoldbruskirtlens funktion end total T4.

Både TotalT4 og FriT4 sænkes i tilfælde af for lavt stofskifte.

T3

Som med total T4 repræsenterer total T3 (trijodthyronin ) både de bundne og ubundne former for T3, der cirkulerer i blodet. Måling af serum T3 alene betragtes ikke som en nøjagtig metode til diagnosticering, da dette hormon ofte påvirkes af ikke-stofskifte-relaterede sugdomme.

Det er dog nyttigt som en del af en generel funktionstest af skjoldbruskirtlen. For eksempel, hvis niveauerne af total T4, Fri T4 og total T3 alle er lave, lider hunden mere sandsynligt af en anden sygdom end for lavt stofskifte.

Fri T3

Som med Fri T4 cirkulerer mindre end 0,1 procent af T3-molekylerne frit i blodet og er biologisk aktive. Blodets Fri T3-niveau fortæller hypofysen, om den skal producere mere TSH eller ej. Både total T3 og Fri T3 er typisk normale i tilfælde af for lavt stofskifte, medmindre sygdommen har været til stede og udiagnostiseret i nogen tid, eller hunden lider af en anden sygdom.

Måling af Fri T3 i kombination med T3 er vigtigt, da disse to hormoner tilsammen fortæller hvad der sker i vævene.
Når T3 og Fri T3 er meget lave samtidig kan det være tegn på anden sygdom.
Alternativt, hvis T3 og Fri T3 er meget høje, og hunden ikke er i behandling med hormonstimulerende medicin, tyder det på tilstedeværelsen af ​​et antistof mod T3 i blodet, hvilket kan være et tegn på for lavt stofskifte.

 

Antistoffer mod skjoldbruskkirtlen(TgAA)

Forhøjede thyroglobulin autoantistoffer er til stede i serum hos hunde hvor for lavt stofskifte skyldes en autoimmun reaktion, hvilket er op til 90% af tilfældene.
TgAA er specielt vigtigt ved screening af avlshunde, da hunde, der tester positive for TgAA, kan videregive sygdommen via modermælken, og derfor ikke bør bruges i avlen.

Desuden kan falske positive TgAA resultater ses, hvis hunden er blevet vaccineret for rabies inden for de foregående 30 – 45 dage, eller – sjældnere- i tilfælde af anden sygdom.

TSH

(Thyroidea stimulerende hormon)

TSH (thyroideastimulerende hormon) dannes i hypofysen, og er et signalhormon, der fortæller skjoldbruskkirtlen, om der skal produceres mere eller mindre hormon. Er der overskydende hormoner i hundens krop, bliver TSH tallet lavere da hypofysen registrerer, hvor meget hormon, der er i kroppen. Er der for få  hormoner, vil TSH blive forhøjet.

Hos mennesker kontrolleres ca 95% af produktionen af skjoldbruskirtelhormoner af TSH niveauet. Hos hunde er det kun ca. 70% de resterende 30% kontrolleres af et vækshormon der produceres i hypofysen.
Af denne grund kan TSH-testen give en falsk negativ eller falsk positiv i cirka 30 procent af tilfældende.
Så, selvom forhøjet TSH normalt indikerer for lavt stofskifte, er det ikke alene en pålidelig indikator for sygdommen

REFERENCEVÆRDIER

Optimale niveauer for hormonerne afhænger af alder, race og størrelse. Hos unge hunde forventer man generelt højere niveauer end hos ældre hunde. Desuden skal køn, vægt og livsstil også tages med i betragtning og vurderes i forhold til referenceværdierne for at stille en korrekt diagnose.

 

Nedenfor ses anbefalinger fra Hemolife som er et specialiseret laboratorie og diagnostisk service beliggende i USA. (www.hemopet.com)

NORMAL NIVEAU HVALPE & UNGHUNDE

Hvalpes vækst kræver ret hurtigt metabolisme og med det et højere hormon niveau. For optimal sundhed bør hormon niveauerne for unge hunde under 15-18 måneder derfor ligge i den øvre halvdel af de normale intervaller for voksne hunde.

T4 µg/dL FT4 ng/dL T3 ng/dL FT3 pg/mL
1.60 – 3.80 0.85 – 2.30 35 – 70 1.6 – 3.5

NORMAL NIVEAU VOKSNE HUNDE

Voksne hunde kræver mindre metabolisk energi end hvalpe. Deres knogler, væv og organer er
fuldt udviklet, og hvalpetidens hyper-energi er er erstattet af et mere roligt tempo.

De normale referenceområder for skjoldbruskkirtelanalyser hos raske voksne hunde er stort set ens for de fleste racer, selvom der er variationer i henhold til størrelse og race; Gigant racerne har generelt lavere basal niveauer end de små racer, mens raske hunde af myndetypen har det laveste niveau af alle.

Livsstil spiller også en vigtig rolle for at bestemme optimale hormon niveauer; konkurrence- eller jagthunde har højere hormon niveau end en almindelig familiehund.
Selv to hunde af samme størrelse og race kan have forskellig optimalt hormon niveau, hvis den ene er en super-aktiv konkurrence hund, og den anden tilbringer det meste tid på sofaen.

T4 µg/dL FT4 ng/dL T3 ng/dL FT3 pg/mL
VOKSNE HUNDE 1.40 – 3.50 0.85 – 2.30 35 – 70 1.6 – 3.5

NORMAL NIVEAU SENIOR HUNDE

Ældre hunde bø generelt have et lavere hormon niveau end yngre hunde, da de jo ikke vokser længere, og for de flestes vedkommende heller ikke er helt så aktive som i deres unge dage.

T4 µg/dL FT4 ng/dL T3 ng/dL FT3 pg/mL
SENIOR HUNDE 1.20 – 3.00 0.70 – 1.75 30 – 70 1.6 – 3.5

NORMAL NIVEAU STORE RACER

Da store hunde har langsommere metabolisme end mindre racer, kan man ikke forvente at
det optimale basale hormon niveau er det samme for en Rotweiler som for en Papillon. Som du vil se i nedenstående diagram er det normale referenceområde for store hunde faktisk det samme som for senior hunde.
Optimale hormon niveauer for raske hunde af kæmpe-racer såsom mastiffer, Grand Danois og Skt.Bernardshunde bør ligge i den laveste halvdel af normalområderne set nedenfor.

T4 µg/dL FT4 ng/dL T3 ng/dL FT3 pg/mL
STORE RACER 1.20 – 3.00 0.70 – 1.80 30 – 70 1.6 – 3.5

NORMAL NIVEAU MYNDER

Hunde af mynde-typen har de laveste basale hormon-niveauer af alle racer. De typiske niveauer
for sunde hunde i denne gruppe falder ved eller lige under de laveste normal-niveauer.

T4 µg/dL FT4 ng/dL T3 ng/dL FT3 pg/mL
MYNDE HUNDE 0.90 – 2.00 0.50 – 1.20 30 – 70 1.6 – 3.5

DIAGNOSEREFERENCEVÆRDIER SUBKLINISK THYROIDISME

En hund anses generelt for at lide af subklinisk hypothyreoidisme, hvis hun udviser svage diffuse symptomer, OG hendes hormonniveau falder inden for det laveste 50 percentil af det normale reference interval.

For at beregne denne percentil lægger man laveste og højeste værdier i intervallet sammen og dividerer med 2.

Nedenfor ses anbefalinger fra Hemolife som er et specialiseret laboratorie og diagnostisk service beliggende i USA. (www.hemopet.com)

SUBKLINISK NIVEAU HVALPE & UNGHUNDE

T4 µg/dL FT4 ng/dL T3 ng/dL FT3 pg/mL
< 2,70 < 1,58 < 53 < 2,55

SUBKLINISK NIVEAU VOKSNE HUNDE

T4 µg/dL FT4 ng/dL T3 ng/dL FT3 pg/mL
VOKSNE HUNDE < 2,45 < 1,58 < 53 < 2,55

SUBKLINISK NIVEAU SENIOR HUNDE

T4 µg/dL FT4 ng/dL T3 ng/dL FT3 pg/mL
SENIOR HUNDE < 2,10 < 1,23 < 53 < 2,55

SUBKLINISK NIVEAU STORE RACER

T4 µg/dL FT4 ng/dL T3 ng/dL FT3 pg/mL
STORE RACER < 2,10 < 1,23 < 53 < 2,55

SUBKLINISK NIVEAU MYNDER

T4 µg/dL FT4 ng/dL T3 ng/dL FT3 pg/mL
MYNDE HUNDE < 1,45 < 0,85 < 50 < 2,55

Kilder:

W. Jean Dodds, DVM, “Canine Thyroid Diagnostic Testing, Interpretation And Dosing”